Grants Day 2019 – anmälan är öppen

  • Datum: –17.30
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Föreläsare: Introduction - Anders Malmberg, Deputy Vice-Chancellor, UU, My gutsy approach to an ERC Starting Grant - prof Tove Fall, UU, Career and leadership in academia - Rabbe Hedengren and Anna Westin, Division of Quality Enhancement, UU, How to write a successful application - Carolina Rydin, research officer, UU, A foreigner´s perpective on Swedish grant casino - Ronald van den Berg, ph.D.,UU, EU-funding - Reihaneh Dehghani, EU-coordinator, UU, Research and innovation support at Uppsala University, Data office at Uppsala University - Christer Lagvik, University Library, "Vad då genus? Vi ska ju ägna oss åt vetenskap" – En betraktelse av perspektiv - Anneli Häyren, Ph.D.,UU. Moderator: Leif Kirsebom, prof. UU. Representatives from Formas, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Cancerfonden, Energimyndigheten, Riksbankens Jubileumsfond, Vinnova, Forte, Vetenskapsrådet.
  • Arrangör: Avdelningen för forskningsstöd
  • Kontaktperson: Johan Dixelius
  • Seminarium

Möt finansiärer, universitetets forskningsstöd och inspirerande forskarförebilder.

Anmälan är öppen

Boka in dagen nu så kommer snart mer information om programmet.

Dagens program hålls på engelska.

Grants Day 2019 – anmälan är öppen