Boklunch: Medicinska Moraler och skandaler

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Daniel Normark, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Vad avgör att vissa händelser och företeelser inom vetenskap, medicin och vård ifrgasätts och betraktas som kontroversiella skandaler?

Medicinska Moraler och skandaler: Vetenskapens (etiska) gränser, Motzi Eklöf (red)

Enligt vilka medcinska, vetenskapliga, etiska eller rättsliga normer? I skuggan av Macchiarini-affären ville författarna i denna antologi berika diskussionen/debatten genom att peka på mångfalden av historiska fallstudier som sätter strålkastarljuset på olika medicinska moraler som antingen passerade obemärkt, som hyllades eller som blev betraktade som skandaler i sin samtid. I bakgrunden finns frågan om historiska dilemman kan bidra till en fördjupad diskussion om medicinska moraler av idag. Daniel Normark har medförfattat tre av antologins kapitel och presenterar dessa.