Litteraturseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 6K1113 (aktiva lärosalen i källaren, hus 6) http://bit.ly/2NUUhfw
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Thomas Lennerfors
  • Seminarium

Välkommen till seminarium i TUR:s litteraturseminarieserie med tematiska diskussioner kring boken How Learning Works – Seven Research-Based Principles for Smart Teaching

Chapter 3 What Factors Motivate Students to Learn?
(11/11 12:15 - 13:00)

Before this literature seminar, we will read chapter 3, which concerns motivation. To guide your thinking process, we have prepared a number of questions that you may want to think about while reading, and that we will discuss during the seminar:

* How do you identify and adapt your course/module to the students’ goals of taking a course (e.g. performance goals, learning goals, work-avoidant goals, affective goals, and social goals)?

* How do you try to increase the students’ subjective value (attainment value, intrinsic value, instrumental value) of your course/module?

* How do you work with expectancies (outcome expectancies, efficacy expectancies), in order to motivate the students to engage in learning?

* How do you create a supportive environment for motivating students?

----

På årets litteraturseminarier läser och diskuterar vi kapitlen i boken ""How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching"" av Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, och Norman (se https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf).
Kapitlen är fristående, så man kan följa hela boken eller komma och diskutera enstaka kapitel. Vi avslutar i juni med en summering av hela seminarieserien.

Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt verktyg, principer och forskningsbas för lärandet, och kan ses som en fristående progression från kursen i Studentaktivt lärande. Man behöver inte ha ämnesdidaktiska förkunskaper, men för de som är intresserade vi kommer att ge möjlighet till fördjupning genom artiklar vid sidan av boken.

Om du vill ha en lättare lunch (förmånsbeskattas), anmäl dig till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se senast tisdagen den 5 november. Glöm inte att ange ev. specialkost.

Tid: måndagar 12:15 - 13:00.
Introduction & Chapter 1 in Bridging Learning Research and Teaching Practice & How Does Students’ Prior Knowledge Affect Their Learning? 16/9 (12:15-13)
Chapter 2 How Does the Way Students Organize Knowledge Affect Their Learning?: 14/10 (12:15-13)
Chapter 3 What Factors Motivate Students to Learn?: 11/11 (12:15-13)