Der Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW)

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Petra Vogel
  • Arrangör: Tyska seminariet
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium