UCBH-seminariet: "Business history: The Tasks of Business History"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Dan Raff, Wharton School, University of Pennsylvania
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium

Daniel Raff har forskat om bilindustrin, finanssektorn och detaljhandel, bl a med focus på strategier och konjunkturcykler och spridning av nya metoder inom tillverkning och distribution. Han är också engagerad i metodfrågor, vilket är temat för seminariet.