ENES 110. Jhonny Therus

  • Datum: –20.00
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Jhonny Therus, Uppsala
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Benströssel och blandgravskick. Två förändringar av gravskicket under yngre järnålder

Följs av postseminarium med lätt förtäring till självkostnadspris.