ENES 111. Lena Liepe

  • Datum: –20.00
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Lena Liepe, Växjö
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Reliker och relikbruk i det medeltida Norden

Följs av postseminarium med lätt förtäring till självkostnadspris.