OBS. Inställt. ENES 112. Hanna Dahlström

  • Datum: –20.00
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Hanna Dahlström, Köpenhamn
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Det äldsta Köpenhamn – om regionala nätverk och framväxten av urbant liv under tidig medeltid

Följs av postseminarium med lätt förtäring till självkostnadspris.