ENES 113. Ben Raffield

  • Datum: –20.00
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Ben Raffield, Uppsala
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Comparative perspectives on slave raiding and trading in the northern world during the 8th–11th centuries

Följs av postseminarium med lätt förtäring till självkostnadspris.