AIMday Hållbara städer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala Science Park
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Johan Edman
  • Telefon: 018-471 7012
  • Temadag

AIMday Hållbara städer är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare med aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Kärnan är de utmaningar och frågeställningar som praktiker har inom området. Som forskare väljer du vilka frågor du vill vara med och diskutera.

Årets AIMday Hållbara städer fokuserar på de sociala och kulturella dimensionerna av urban utveckling. Registreringen för forskare är öppen och pågår fram till den 30 september. I anmälan väljer du som forskare vilka frågor du är intresserade av att vara med och diskutera.

Det finns många varierande typer av frågeställningar att välja på, som på olika sätt förhåller sig till ett hållbart samhällsbyggande. Trygghet i stadsmiljön, sociala investeringsprojekt gällande barn och unga, generationskoncept, rörelse och fysisk aktivitet samt nya upplåtelseformer är några av frågeområdena. Ytterligare exempel är utformning av grönytor och konstnärlig utformning i stadsmiljön. Frågeställarna kommer från både privat, offentlig och idéell sektor.

Forskningsrådet Formas kommer att vara på plats och berätta om sina kommande satsningar inom hållbart samhällsbyggande.

Kom med och bidra till nya lösningar för hållbar stadsutveckling!

Läs mer om och hur du anmäler dig till AIMday Hållbara städer.

AIMday Hållbara städer