Översättning till ryska av Szymon Starowolskis ”Dwór cesarza tureckiego” (1646)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Olena Jansson
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Olena Jansson
  • Seminarium

Olena Jansson (UU) lägger fram ett avhandlingskapitel om översättning till ryska av Szymon Starowolskis ”Dwór cesarza tureckiego” (1646).
Ordförande: Ingrid Maier. Språk: svenska.