Gerd Gigerenzer: "Simple heuristics for a complex world"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - Eva Netzelius-salen (10:K102)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi, Avdelningen för perceptions- och kognitionspsykologi
  • Kontaktperson: Anders Winman, Peter Juslin
  • Seminarium

Allmänna seminariet

(Obs! Lokalen ändrad)

Professor Gerd Gigerenzer, Max Planch Institute for Human Development, Berlin, Germany: "Simple heuristics for a complex world"