Disa Sauter: "Facial and vocal communication of emotions"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi, Avdelningen för emotionspsykologi
  • Kontaktperson: Anders Winman, Patrik Juslin
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Dr. Disa Sauter, University of Amsterdam, Netherlands: "Facial and vocal communication of emotions"