Gandhis 150 födelsedag (2.10.2019) / Lexikografiprojekt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-2029
  • Föreläsare: Armin Chiocchetti, Vittorio Dell'Aquila, Heinz Werner Wessler
  • Arrangör: indologi
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Telefon: +46731025086
  • Seminarium

Vi börjar med en kort presentation i samband med Mahatma Gandhis 150 födelsedag  (Heinz Werner Wessler). Därefter berättar Armin Chiocchetti om vissa praktiska aspekter av sin befattning med Francois-Marie de Tours Hindustani-ordbok av 1703. Vittorio Dell'Aquila (adjungerad professor i linvistik vid Università degli studi di Milano) ska kommentera och berättar om sina egna erfarenheter i samband med ett projekt om den ladinska ordboken.