Exjobbspresentation - David Olsson

  • Datum: –17.00
  • Plats: Entréplan MVM-huset, SLU Biosfären (B2069)
  • Kontaktperson: kadaol@yahoo.se
  • Seminarium

Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

Iggesunds bruk är ett integrerat massa- och kartongbruk som tillverkar kemisk massa samt helblekt premiumkartong med bland annat Apple som kund. I massatillverkningen friläggs fibrerna genom att kokas i vitlut. Fibrerna går efter det vidare till blekning medan luten återvinns i kemikalieåtervinningen. I kemikalieåtervinningen ingår mesaugnen som är en roterugn bestående av ett långt och långsamt roterande rör med en brännare i ena änden. I mesaugnen produceras kalciumoxid till kemikalieåtervinningen genom att restprodukten kalciumkarbonat värms upp till 1 200 °C, vilket leder till att den spjälkas till kalciumoxid och koldioxid.

I detta arbete utreds två förslag till att energieffektivisera Iggesunds bruks mesaugn: att höja mesaugnens tröskel och att blöda ut elfilterstoft. Att höja tröskeln ger en ökad uppehållstid i ugnen men befarades medföra nackdelar som bland annat en ökad damning. Att blöda ut elfilterstoft gör att mängden inerta ämnen som anrikas i kalkcykeln (som mesaugnen ingår i) kan minskas, men ersättningskalk behöver istället köpas in som ersättning.

Arbetets uppdrag är att undersöka förslagens ekonomiska och tekniska potential.

Handledare: Magnus Jonell

Ämnesgranskare: Gunnar Larsson, SLU

Examinator: Åke Nordberg, SLU

Opponent: Martin Ericson