Researching phonological variation in child, learner and adult speech: The case of schwa in French.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-0043
  • Föreläsare: Helene Andreassen
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Gästföreläsning
HELENE ANDREASSEN, UiT (Norges Arktiske Universitet), Tromsø Researching phonological variation in child, learner and adult speech: The case of schwa in French.
Ordförande: Coco Norén