PM tPKPD Friday seminar

  • Datum: –13.40
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:113a
  • Föreläsare: Hanna Kunina
  • Arrangör: Pharmacometrics
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium

Competing risks modelling of complications and mortality in type 2 diabetes