PM tPKPD Friday seminar

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:101a
  • Föreläsare: Andrew Hooker, Xiaomei Chen
  • Arrangör: Pharmacometrics
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium