PM tPKPD Friday seminar

  • Datum: –13.40
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:101a
  • Föreläsare: Gustaf Wellhagen
  • Arrangör: Pharmacometrics
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium

Mixed Models of Repeated Measures with Dose-Response: Applied in UACR