PM tPKPD seminarium

  • Datum: –13.40
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:101a
  • Föreläsare: Frida Bällgren
  • Arrangör: Translational PKPD
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium

Validation of THTR-2 inhibitors through a literature search and experimental methods