PM tPKPD seminarium

  • Datum: –14.25
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:101a
  • Föreläsare: Sreenath Krishnan
  • Arrangör: Pharmacometrics
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium

Quantitative modeling of inter-lesion and inter-organ variability of tumor size