Tänk säkert- gör smarta saker säkra

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ekonomikum Utanför hörsal 2
  • Webbsida
  • Arrangör: Säkerhetsavdelningen
  • Kontaktperson: Ulrika Sundling
  • Temadag

Oktober är Europas informationssäkerhetsmånad. Säkerhetsavdelningen kommer att finnas till hands för dialog om frågor som rör informationssäkerhet. Välkommen med dina frågor och funderingar.

Europeiska informationssäkerhetsmånaden, European Cyber Security Month (ECSM) är en medvetenhetskampanj i syfte att främja en allmän medvetenhet om informationssäkerhet bland EU-medborgare. Informationssäkerhet är ett gemensamt ansvar och kampanjens återkommande budskap är STOP-THINK-CONNECT.

Över hela unionen riktas fokus på skyddet av din, min och vår gemensamma information.

Mer om universitetets informationssäkerhetsarbete