Seminarium UTN - Vart är vi på väg?

Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår ger ett studentperspektiv på betydelsen av progression och kontext i inlärningsprocessen.

Vad kan man som lärare göra för att visa att kursinnehållet är relevant och hänger samman med resten av studenternas utbildningar? När man lär något enbart av eget intresse, söker man upp information för att kunna uppnå ett konkret, personligt mål. I en sådan situation finns motivationen, och det blir lätt att förstå ämnets relevans. I undervisning kan det förhålla sig annorlunda – studenter ska i många fall ta till sig information vars betydelse för dem själva och deras framtida yrken är oklar. En konsekvens av detta kan bli att de tappar motivationen, som är så central för lärandet.

Vi kommer under detta seminarium diskutera detta tema, belysa den problematik som studenterna upplever och ge studentperspektivet på några metoder som används i undervisningen för att åtgärda den.