Dubbelnätverksmöte: Pedagogisk akademi och pedagogiskt intresserade Bitr. UL

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2004
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Mer information kommer senare