WIP-Seminarium: “Do editors do what they say? On the history of English spelling and the edited record”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Dr Samuli Kaislaniemi, University of Eastern Finland.
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium