PDE och tillämpningar: Convergence and localization of Schrödinger means.

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Per Sjölin, KTH
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium

We shall study localization of Schrödinger means and convergence of sequences of Schrödinger means. We shall also replace sequences by uncountable sets, for instance Cantor sets. The convergence results have been obtained in joint work with Jan-Olov Strömberg.