Högre seminarium: Anna Ingves

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Anna Ingves
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Ordförrådsutveckling på språkintroduktion - testframtagning, överväganden och preliminära resultat från en pilotundersökning

Ordförrådet framställs i tidigare forskning som avgörande för all språkutveckling och som en nyckel till framgång i skolan. För den växande gruppen nyanlända ungdomar på språkintroduktionsprogrammet är en snabb ordförrådsutveckling både en nyckel och en stor utmaning. Hur utvecklas ett tillräckligt stort ordförråd för att få betyg i svenska som andraspråk bara på några år?          

En annan utmaning är att som forskare försöka hitta ett mätverktyg för att få syn på hur denna ordförrådsutveckling går till. Under detta seminarium kommer jag att presentera ett ordförrådstest skapat för just denna elevgrupp, praktiska och teoretiska överväganden jag gjort på vägen, samt preliminära resultat från en pilotundersökning.