"Mellan subjektivism och objektivism"

  • Datum: –21.15
  • Plats: Newmaninstitutets aula Slottsgränd 6
  • Föreläsare: Samtalar gör: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet. Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola (Centrum för praktisk kunskap) Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, docent vid Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, Folkuniversitete och Newmaninstitutet
  • Kontaktperson: Christofer Skogholt
  • Seminarium

Ett samtal om kunskapens natur och gränser i en värld som å ena sidan kännetecknas av fakta-resistens och å andra sidan av fakta-raseri: å ena sidan en relativisering av väletablerad vetenskaplig kunskap och å andra sidan en tendens att betrakta endast den vetenskapliga och det mätbara vetandet som giltiga former av kunskap.

Se Facebook-sidan för mer information: www.facebook.com/motesplatser 

Cider och chips serveras efter föreläsningen!
Alla varmt välkomna! Antalet platser är begränsat, kom i tid.