Kollokvium (Fredrik Viklund):

  • Datum: –16.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Fredrik Viklund
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Thomas Kragh
  • Seminarium