Exjobbspresentation - Axel Timm

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal Å2005
  • Föreläsare: Axel Timm
  • Kontaktperson: Axel Timm
  • Seminarium

Endimensionell modellering av säkringstråd

Denna studie har undersökt hur man i en dimension skulle kunna modellera temperaturförändringen hos en säkringstråd som utsätts för en konstant ström. Utifrån teori kring värmeledning och grundläggande ellära ställdes en partiell differentialekvation upp som beskrev till och frånflödet av värme gestaltat i temperaturförändring. En approximativ lösning till PDE:en söktes via numeriska metoder som tillvägagångssätt. Då geometrin i ledaren var både symmetriskt och homogen passade en finit differens metod in bra. Arbetet antog endast värmeledning längs med ledaren och strålning samt konvektion har försummats. 


Handledare: Anna Westling, Ferroamp Elektronik AB
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Wilma Falk