Svenska Litteratursällskapets höstmöte 2019

Gröna läsningar. Naturen i nordisk litteratur.

Varmt välkommen till en kväll på temat naturen i den nordiska litteraturen. Poeten Jonas Gren läser och resonerar kring en nyskriven, opublicerad dikt. Tre litteraturvetare diskuterar nutida nordisk litteratur utifrån ekokritiska perspektiv.

Alla är välkomna och ingen anmälan krävs.


PROGRAM
- Jonas Gren, ”Vad har skidvallning att göra med döden? Jonas Gren om några sonetter om människan och universum”
- Ingemar Haag, ”’Var i helvette tog livets feta flugor vägen -?’ – Elsa Grave i undergångens tid”
- Jenny Jarlsdotter Wikström, ”Poesik. Längtan efter ett lyckligt språk i Aase Bergs Uppland”
- Marie Öhman, ”Påsar, gräs och andra aktörer – nymaterialistiska perspektiv i Karl Ove Knausgårds årstidskvartett

Ytterligare information

Svenska Litteratursällskapets höstmöte 2019