Bridging the Gaps: Linking Research to Public Debates and Policy Making on Migration and Integration

  • Datum: –12.00
  • Plats: Munken 4 rum 128 (ingång från parkeringen)
  • Föreläsare: Joakim Palme, statsvetenskapliga institutionen och Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Sista anmälningsdag: 2019-12-09 kl. 10:00.
  • Kontaktperson: Miguel Martinez
  • Antal platser: 10 (Varav 3 är bokade)
  • Registreringstiden för detta evenemang har gått ut
  • Seminarium

25-årsseminarium
OBS! NYTT DATUM

Begränsat antal platser. Obligatorisk föranmälan för icke anställda vid IBF.