Ultuna Näringslivsdag 2019

  • Datum: –16.00
  • Plats: SLU Ulls hus och Undervisningshuset
  • Kontaktperson: Ultuna Studentkår
  • Temadag

Sugen att skaffa nya arbetslivskontakter? Kom på Ultuna Näringslivsdag!

Den 13 november mellan 11:00 -16:00 fylls Ulls hus och Undervisningshuset på Ultuna med företag och organisationer från olika branschområden inom de gröna näringarna. I år deltar 53 företag och organisationer och de vill träffa dig som student och diskutera framtidsutsikter. Näringslivsdagen är en möjlighet att vidga din kännedom om olika företag och organisationer som verkar inom de gröna näringarna. Utforska dina olika karriärmöjligheter, diskutera praktik, examensarbete, sommarjobb eller anställning och få inspiration till dina fortsatta studier. 

Bland utställarna finns många företag som är intressanta för ES så som t.ex. Sweco, WSP, RISE, DGE Mark och Miljö, Skogforsk, Ramböll, Drivhuset Uppsala, Energimarknadsinspektionen, Geosigma, Green Innovation Park, Mellanskog, Norconsult.