Stöd i att implementera FREDA-bedömningsinstrument

  • Datum: –16.30
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en halvdag då du som chef eller yrkesverksam får stöd i hur du inom din verksamhet kan stödja implementeringen av FREDA.