En halvdag kring sambandet våld mot människor och våld mot djur

  • Datum: –16.00
  • Plats: Halmstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Temadag

Under en vecka fri från våld anordnar Länsstyrelsen i Hallands län en halvdag kring sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur.

Målgrupp: Chefer, förtroendevalda, personal, till exempel inom hemtjänst, i kommunerna och närliggande hälso- och sjukvård, veterinärer, polis, rättsväsendet, idéburen sektor.

Läs mer och anmäl dig här