Så kan din verksamhet komma igång att arbeta med våldsprevention

  • Datum: –16.00
  • Plats: Jönköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Kontaktperson: Daniel Johansson
  • Temadag

Välkommen till två tillfällen där vi fördjupar kunskapen kring de tre förändringsprinciperna i ett framgångsrikt våldspreventivt arbete.

Dagarna riktar sig dels till dig som arbetar med och möter gymnasie- och högstadieungdomar, så som skol- och fritidspersonal och elevhälsa. Utbildningen kan med fördel göras i en hel arbetsgrupp.

Dag 1: 9 december 2019
Dag 2: 18 februari 2020

Läs mer och anmäl dig här