INSTÄLLD - Kursdesignverkstad 1 Kursmål och innehåll

  • Datum: –15.00
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Nya datum för kursen kommer senare