Seminarium om kollegialitet: Vem är din kollega?

  • Datum: –19.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Den kollegiala styrformen har en stark ställning på Uppsala universitet, och många betonar vikten av att säkra och fördjupa dess roll snarare än att begränsa den såsom skett vid andra lärosäten.

Föreläsare: 

Git Claesson Pipping, förbundsdirektör SULF.

Johan Elf, professor i fysisk biologi.

Carl Kronlid, doktorand i industriell teknik och ordförande i doktorandnämnden vid Uppsala universitet.

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi och 3:e vice preses vid Kungl. vetenskapsakademien.

Per Sundman, universitetslektor i teologi och ordförande i Saco-S-rådet vid Uppsala universitet.

Moderator: 

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi och ledamot i styrelsen för SULF/Uppsala.

Observera:

Seminariet hålls mellan 16.00 och 18.00. Det finns sedan tid för mingel utanför lokalen mellan 18.00 och 19.00. 

Ytterligare information