Januarikonferens för chefer och politiker om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län och Linnéuniversitetet
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Temadag

Arbetar du som socialchef, skolchef, rektor, förskolechef, IFO-chef eller är förtroendevald politiker inom socialnämnd, utbildningsnämnd eller en närliggande verksamhet? Länsstyrelsen Kalmar län bjuder tillsammans med Linnéuniversitetet in dig till en temadag om hedersrelaterat våld och förtryck.