Strategiskt samtal om ”En vecka fri från våld” – jämställdhet och våld inom olika samhällsområden

  • Datum: –17.00
  • Plats: Växjö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kronobergs län m.fl.
  • Kontaktperson: Karin Hopstadius
  • Temadag

I samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, genomför aktörer i Kronobergs län en gemensam satsning på ”En vecka fri från våld”.

Torsdagen den 28 november välkomnar därför landshövdingen till en eftermiddag med fokus på jämställdhet och våld inom olika samhällsområden.

Länsstyrelsen vill samla politiker, chefer och tjänstepersoner inom offentlig och privat sektor för att lyfta och synliggöra varför arbetet med jämställdhet och våld behöver uppmärksammas samt hur arbetet kan bedrivas inom olika samhällsområden.

Läs mer och anmäl dig här