Processdag inför uppstartskonferens Resurscentrum Kronoberg

  • Datum: –16.30
  • Plats: Kosta
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kronobergs län m.fl.
  • Kontaktperson: Mariah Andersson
  • Temadag

Dagen riktar sig till dig som arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Kronobergs län.

Efter årsskiftet startar ett resurscentrum för våldsutsatta, med särskilt fokus hedersrelaterat våld och förtryck, i Kronobergs län. Resurscentrum har byggts upp i samverkan mellan länets samtliga kommuner, Region Kronoberg och Polismyndigheten, med Växjö kommun som huvudman. Under 2020 innebär Resurscentrum ett kompetensstöd till yrkesverksamma, genom en mobil verksamhet. Verksamhetens inriktning kan komma att breddas längre fram.

Under processdagen den 29 januari träffas nätverket Kvinnofrid Kronoberg och praktiker inom området för en gemensam dag om det framtida arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck i länet. Resultat och respons från dagen presenteras sedan för chefer och politiker i länet under en uppstartskonferens för Resurscentrum Kronoberg den 30 januari.

Läs mer och anmäl dig här