Uppstartskonferens Resurscentrum Kronoberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kosta
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kronobergs län m.fl.
  • Kontaktperson: Mariah Andersson
  • Temadag

Efter årsskiftet startar ett resurscentrum för våldsutsatta, med särskilt fokus hedersrelaterat våld och förtryck, upp i Kronobergs län. Konferensen riktar sig till dig som beslutsfattare i länet, i verksamheter som på olika sätt ansvarar för eller möter personer utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Resurscentrum byggs upp i samverkan mellan länets samtliga kommuner, Region Kronoberg och Polismyndigheten, med Växjö kommun som huvudman. Under 2020 planeras verksamheten innebära ett stöd till yrkesverksamma som själva möter utsatta. Verksamheten kan komma att breddas längre fram.

Målgrupp för konferensen är chefer och politiker samt Nätverket Kvinnofrid Kronoberg. Den 29 januari träffas nätverket Kvinnofrid Kronoberg och praktiker inom området, för en gemensam dag om det framtida arbetet med Resurscentrum, resultat från dagen presenteras under uppstartskonferensen den 30 januari.

Läs mer och anmäl dig här