Barn som upplever våld – hur upptäcker vi och stödjer barnen?

  • Datum: –15.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Sveriges kommuner och landsting
  • Kontaktperson: Sveriges kommuner och landsting
  • Temadag

Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att barnen får det stöd de behöver?

Ungefär var tionde barn lever med våld i familjen, var tjugonde gör det ofta. Välkommen till en heldag på SKL där vi talar om våldets konsekvenser, hur vi kan upptäcka barnen, dilemman när föräldrarna tvistar och hur svårt det kan vara när olika professioner har olika syn. Vi får också ta del av erfarenheter från metoo-uppropet #utanskyddsnät och goda exempel från en verksamhet olika professioner samverkar för att ge barnen bästa stöd.

Läs mer och anmäl dig här