Hur upptäcka och arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck?

Enligt en kartläggning i Sveriges tre största städer lever nästan en av tio unga i en kontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Nästan dubbelt så många begränsas av oskuldsnormer, som handlar om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.

Målgrupp: Politiker, chefer och medarbetare inom socialtjänst, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och övriga inom hälso- och sjukvård, förskola och skola.

Läs mer och anmäl dig här