Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Sveriges kommuner och landsting
  • Kontaktperson: Sveriges kommuner och landsting
  • Temadag

Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?

För de flesta som befinner sig i prostitution resulterar det i svåra psykiska konsekvenser och ett stort behov av stöd. Vilken uppgift har socialtjänsten när det gäller stöd och hjälp till de som utsätts? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex? Välkomna till en kunskapshöjande heldag med särskilt fokus på socialtjänstens roll.

Läs mer och anmäl dig här