Utreda, bedöma och förstå – från teori till praktik i socialtjänstens arbete med vuxna och barn som upplever våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

Välkommen att anmäla dig till en utbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen. Kursen genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola och ger 7,5 högskolepoäng och sker på kvartsfart.

Kursen riktar sig till socialsekreterare som arbetar med såväl vuxna som barn samt kvinnofridssamordnare och andra personer som arbetar med våld i nära relationer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Läs mer och anmäl dig här