Utbildning i FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Utbildningen omfattar två dagar och vi kommer att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA, med fokus på FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

Utbildningsdag 1: 30 januari kl. 9-15.30
Utbildningsdag 2: 27 februari kl. 9-15

Läs mer och anmäl dig här