Utbildningsdag om maskulinitet med fokus på barn och unga

  • Datum: –16.00
  • Plats: Uppsala
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala
  • Kontaktperson: Sabina Carlsson
  • Temadag

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in till en utbildningsdag om maskulinitet och manlighetsidealens påverkan på pojkar och flickor, tjejer och killar.

Dagen kommer att handla om att motverka könsdiskriminering som en del i det våldsförebyggande arbetet och rätten till ett liv fritt från våld, vilket innefattar att motverka könsbaserade stereotyper, maktobalanser, ojämlikhet och diskriminering inom bland annat idrotten och skolan.

Läs mer och anmäl dig här