Hedersrelaterat våld – tillämpning i socialt utredningsarbete

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Temadag

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri dag om "Skadliga sedvänjor – hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete".

Utbildningen baseras på läroboken som ges ut av Studentlitteratur 2019 och som är avsedd för socionomutbildningen och närliggande utbildningar.

Målgruppen är personal inom socialtjänsten som utreder eller utför insatser inom områdena:

barn och unga
vuxna
familjerätt
familjehem
försörjningsstöd

eller närliggande personalkategorier som har i uppdrag att bedöma och hantera eventuella risker för hedersrelaterat våld.

Läs mer och anmäl dig här