Utbildningsdag om metodstöd för bedömning och hantering av hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Temadag

Länsstyrelsen bjuder in till en kostnadsfri dag som syftar till att ge deltagare underlag för en professionell och systematisk bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.